Posjeta Oglednom času, Prof. Bosanskog jezika i književnosti Vahidijana Skopak, tema Hasanaginica.
Najbolji i najaktivniji su bili sretni, dobili su odlične ocjene!