Matematika i matematičari, posjeta Oglednom času prof. matematike Merimi Pecar,razred Ib. Divna atmosfera, naš omiljeni razred. Moram spomenuti Leonarda Da Vincija, njegovu matematičku stranu genija. Slično kao i danas, Leonardo se bavio problemima algebre. Algebra je u Leonardovo doba smatrana uzvišenom, teškom matematikom. Zanimljivo je da su algebarski simboli kojima se danas koristimo, nastali nekoliko desetljeća poslije Leonardove smrti, zahvaljujući Francoisu Vieteu. Nastavna jedinica Viteove formule.

Leonardo: “SIMPLICITY IS THE ULTIMATE SOPHISTICATION”