Svijet se sve više globalizira i međusobno povezuje. Građanima to omogućuje lakšu razmjenu ideja, iskustva i znanja. Prorektoresa za umjetnost Univerziteta u Sarajevu dr. Tamara Karača Beljak prati rad naše škole, njena je želja da sarađujemo kao škola sa Univerzitetom u Sarajevu. Rado sam se odazvala ovom pozivu za sastanak. Svaki sastanak je drugačiji, u ovom slučaju cilj nam je isti, usmjeriti maturante na dalje školovanje. Kreativno razmišljanje radi rješavanja izazova i pristupa novim prilikama. Ohrabrivale smo se kreativnim razmišljanjem…
Na pauzi sastanka obilazim prostorije Rektorata u kojima nalazim slike velikana bosansko hercegovačkog slikarstva: Ljube Laha, Romana Petrovića, Mersada Berbera, Salima Obralića, Milivoja Unkovića. U holu Rektorata posebnu pažnju privukla mi je slika akademskog kipara Adisa Lukača.
Takođe u holu Rektorata možete pogledati izložbu i publikaciju “Drama svakidašnjeg u govoru bosanskih žena” Šejle Šabović, ilustracije je uradio Dejan Slavuljica , koja je otvorena za sve posjetitelje. Prorektoresa za umjetnost dr. Tamara Karača Beljak izuzetna energična i inspirativna žena, sa kojom ćemo ubrzo ostvariti saradnju.