Mentalno zdravlje ne znači da smo uvijek sretni i ugodno raspoloženi. Svi se suočavamo sa životnim teškoćama, stresovima i gubicima i tada se osjećamo ustrašeno, zabrinuto, ljutito, tužno..Šta i koliko naši učenici znaju o mentalnom zdravlju i kako reaguju na stres, su teme o kojima se razgovaralo u okviru radionica koje je realizirala Kerima Delibašić, projekt koordinatorica iz NARKO-NE Udruženja za prevenciju ovisnosti. Radionica je koncipirana za učenike naše škole, na način da je glavni dio posvećen projektivnim tehnikama, tako da smo bili u mogućnosti da čujemo sa kojim i kakvim preprekama se naši učenici susreću, kao i koje strategije primjenjuju s ciljem njihovog savladavanja. Upoznavanje učenika sa različitim strategijama za nošenje sa stresom je također, jedan od ciljeva realiziranih radionica, a ostvaren je tako što su učenici upoznati sa B.A.S.I.C. Ph teorijom.