Aktiv Sekretara Srednjih škola Kantona Sarajevo, danas je održan u galeriji naše škole. Već znam da je budućnost ženskog roda, a galerija puna talentiranih, pametnih, lijepih, angažiranih i hrabrih žena. Sekretar naše škole dip. pravnik Mensur Bektić, bio je domaćin svojim kolegicama i kolegama.
Sekretar igra vitalnu ulogu u nesmetanom radu organizacije škole. Osoba čiji rad se sastoji od pružanja podrške direktoru-ici, koristeći razne projektne vještine, komunikaciju ili organizacijske vještine. Sekretar obavlja većinu administrativnih dužnosti, te dužnosti uključuju ne samo vođenja dosjea i vođenje zapisnika, kordinira sastancima i posjetama, organizira datoteke, javljanje na telefon i obavljanje velikog broja drugih bitnih zadataka. Timski rad i timski duh, najbitnija karakteristika sekretara. Sposobnost rada pod pritiskom, takt, diskrecija, diplomacija. Svi su bili oduševljeni izložbom SIVE SLIKE Hamzalije Muhića.

“Svaka stvar u prirodi djeluje prema zakonima.” Imanuel Kant