Vremena za živjeti umjetnost uvijek su teška,a tijekom 50 godina uspješne karijere slikar Mersad Berber potpuno je bio predan svom stvaralaštvu, likovnim opusima koji će vas ostaviti bez daha, jer kroz njih možete osjetiti patnju i bol malog ali uzvišenog bosanskog čovjeka, diviti se portretima žene, cvijeća, konja, ilustracijama ili crtežima. Njegova ostavština je golema i od izuzetne važnosti za Bosnu i Hercegovinu, majstor grafike koji je za života dobio 50 nagrada i priznanja. Umjetnost je nešto što nam hrani dušu i bez nje ne možemo zamisliti naše živote. Mersad Berber je bio most koji je znao uspješno spojiti istok i zapad, tematizirajući kroz svoja brojna djela kako je Bosna raskrsnica kultura. Fascinira me sama pomisao da moja kćerka od 12 godina, kada gleda njegove reprodukcije kaže da je sve to zna,da je vidjela to „100 puta“, ona osjeća njegovu umjetnost kao dio svoje tradicije, to je divno… ART i STRAST

DIREKTORICA
Mr. Elma Alić – Šobot