Podučiti učenike da anaiziraju i strukturiraju vlastitu percepciju tako da složene (prostorne) cjeline i volumen sagledavaju kroz jednostavne (geometrijske) oblike. Oblike definišu plohe (reduciranog) broja tonova. Složenost je strukturirana jednostavnost, ne haos. Crtati sa osjećajem lakoće i ne gubiti se u detaljima već graditi cjelinu i likovne odnose unutar cjeline. Jasno definisati postupke u gradnji kompozicije crteža. Cilj predmeta Crtanje je kroz praksu organizovati gradnju crteža kao sistematiziranu kompoziciju likovnih elemenata. S obzirom na manji broj učenika naglasak je na individualnom pristupu. Ogledni čas prof. Mensuda Keče, na predmetu Crtanje, sa učenicama 1b razreda. Cilj predmeta, uz postavljanje općih teorijskih okvira i predavanje praktičnih crtačkih postupaka, i pedagoški rad s pojedincima, a kako bi se poštujući individualne razlike, osobne kompetencije optimalno razvile…
“Crtanje je iskrenost umjetnosti, jer nema varanja.Ili je dobro ili je loše.” Salvador Dali