Članovi Vijeća učenika škole Pavle Mićević, Vejsil-Dino Kečo i Helena Mićević, u ulozi peer edukatora realizirali su u svim odjeljenjima naše škole edukativnu radionicu po nazivom „ Talas promjene “ . Radionicu je kreirala pedagog-psiholog škole Maida Bavčić, koja je ujedno i koordinator rada Vijeća učenika.
Radionica, na kojoj se između ostalog, putem igre asocijacija, razgovaralo o nasilju, vrstama kao i o učesnicima nasilja, akcentujući ulogu posmatrača, osmišljena je sa krajnjim ciljem da podstakne učenike na promišljanje o tome šta svi mi možemo uraditi, kako bi pružili podršku učenicima koji se osjećaju izolovano i da atmosferu unutar škole učinimo takvom, da se svi učenici osjećaju sigurnim, prihvaćenim i zaštićenim. Promišljanja i ideje u tom smjeru dovela su i do ujedinjene poruke učenika naše škole, koje su interpretirane jezikom likovne umjetnosti u formi plakata.
Plakat je dizajnirala profesorica Danijela Madacky Letić.