Drago mi je što je školska godina počela na siguran način, te da smo omogućili održavanje nastave u učionicama škola. Nema sumnje da je fizičko prisustvo u školi radi pohađanja nastave poželjno radi ukupne emocionalne dobrobiti djece,u što spada i socijalno-emocionalno učenje,kao kritičan proces u razvoju samosvijesti, samokontrole i interpersonalnih vještina potrebnih za uspjeh u školi, u radu i na ostalim poljima. S druge strane, svi želimo zaštititi zdravlje i sigurnost učenika, nastavnika, roditelja, nana, baka i djedova. Svi moramo odigrati svoju ulogu. Današnji dan je počeo sa posjetom predstavnice nevladine organizacije NarkoNe, nastavljamo usješnu saradnju.
Pedagog-psiholog škole Maida Bavčić i ja krenule smo u redovne posjete na časove. Danas je to bila posjeta prof. Danijeli Madacky-Letić, čas na predmetu Plastična anatomija čovjeka sa razredom 4b. Nakon toga bile smo na sastanku RYCO, predstavljen nam je novi projekat Super schools,pokušačemo da budemo dio tog projekta,…
Napravimo najbolje od nove školske godine pune novih izazova.

DIREKTORICA
Mr. Elma Alić – Šobot