Svi učenici koji konkurišu za online upis u prvi razred Srednje škole primijenjenih umjetnosti Sarajevo za školsku 2021/2022. godinu dužni su polagati prijemni ispit koji je definiran na sljedeći način:

– na e-mail srednje škole (sspu@artschoolsa.edu.ba) u elektronskom obliku potrebno je da dostave materijal za polaganje prijemnog ispita koji se sastoji od:

– 3 crteža olovkom po slobodnom izboru ( fotografije crteža trebaju biti oštre i jasne)
– motivacijskog pisma (napisanog u wordu) u kojem kandidati trebaju u kratkim crtama obrazložiti razloge i motive za prijem u Srednju školu primijenjenih umjetnosti i da preciziraju za koji se odsjek opredjeljuju.
– oID – identifikacijski broj učenika.
Kandidati će se prijavljivati na online sistem putem Oid-a koji će biti odštampan na svjedodžbama učenika/ca iz Kantona Sarajevo. Učenici izvan Kantona Sarajevo dobit će oID od Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo
Prijemni ispit boduje stručna komisija koju imenuje Nastavničko vijeće škole za sve vrste zanimanja pojedinačno. Prijemni ispit je eliminatoran.

TERMINI ONLINE PRIJEMNOG ISPITA:
Online prijemni ispit za Srednju školu primijenjenih umjetnosti Sarajevo odvija se prema Kalendaru aktivnosti vezanim za upis učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo, koje je utvrdilo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo na sljedeći način:
Prvi konkursni rok za upis učenika u prvi razred srednje škole je u od 11. 6. do 18. 6. 2021. godine.
U srijedu, 16. 6. 2021. godine, komsija će zasjedati i ocjeniti pristigle radove putem e-maila srednje škole.
Nakon toga će se bodovi sa prijemnog ispita dodati u sistem.