Dragi učenici, dragi roditelji,
u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17 i 33/19) učenici državljani Bosne i Hercegovine koji su završili osnovnu školu u Bosni i Hercegovini, izvan Kantona Sarajevo, upisuju se u srednje škole Kantona Sarajevo pod istim uslovima kao i učenici sa područja Kantona Sarajevo.
S tim u vezi, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo je donijelo Odluku broj: 11-05/01-34-22036/21 kojom određuje osam osnovnih škola u kojima će učenici koji su završili osnovnu školu izvan Kantona Sarajevo dostaviti dokumentaciju za unos podatka u EMIS Web informacioni sistem za upis u prvi razred srednje škole putem online sistema, u školskoj 2021/2022. godini.

Učenici koji dolaze izvan Kantona Sarajevo će prijave dostavljati prijave u slijedeće osnovne škole:
1. Sedma osnovna škola
2. OŠ „Osman Nakaš“
3. OŠ „Izet Šabić“
4. OŠ „Podlugovi“
5. OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“
6. OŠ „6. mart“
7. OŠ „Silvije Strahimir Kranjčević“

Učenici stranih škola sa područja Kantona Sarajevo: Francuska osnovna škola CIFS, OŠ „Al-Amel“ i Quality Schools International – International School of Sarajevo (QSIS Sarajevo), dokumentaciju o završenoj školi dostavljaju samo u OŠ „Čengić Vila I“.

Prilikom prijave učenici su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:
1. Izvod iz matične knjige rođenih,
2. Svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi,
3. Uvjerenje o završenom 6., 7. i 8. razredu (ukoliko se radi o osmogodišnjem obrazovanju potrebno je dostaviti uvjerenje o završenom 5., 6. i 7. razredu)
4. Dokumenti/Diplome koji dokazuju rezultate postignute na takmičenjima, a u skladu sa Odlukom o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo u školskoj 2021/2022. godini.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo će, blagovremeno, objaviti na web stranici Ministarstva Odluku o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo u školskoj 2021/2022. godini.