Historijat škole

Srednja škola primijenjenih umjetnosti Sarajevo, kroz svoje trajanje, koje je duže od jednog stoljeća u značajnoj mjeri je na različite načine ostavila traga u domenu kulturnog i javnog života Bosne i Hercegovine.
– Škola umjetničkih zanata osnovana je 1892. godine, u vrijeme uprave Austo-ugarske monarhije, sa ciljem očuvanja i unaprjeđenja tradicionalnih umjetničkih zanata, koji su na ovim prostorima, već bili dostigli zavidno visok tehnički, tehnološki i estetski nivo.
– Nakon drugog svjetskog rata osnovane su Državna škola za umjetne zanate i Državna škola za likovnu umjetnost ( tačnije 1945. godine ), da bi već 1950. godine prerasle u Školu primijenjenih umjetnosti, koja biva smještena u zgradu bivše Ženske učiteljske škole gdje se i danas nalazi.
– Dakle, od 1950. godine , pa dalje kao škola izrazito likovnog opredjeljenja, naša škola se snažno uključuje u podsticanje razvoja likovnih i primijenjenih umjetnosti, tako da danas u ovim oblastima kao i u oblasti likovne pedagogije gotovo da nema značajnije ličnosti u BiH koja nije kroz ovu školu prošla u svojstvu učenika, nastavnika ili u oba svojstva. Između ostalih pomenut ćemo samo nekolicinu istaknutih imena iz oblasti likovne umjetnosti:Vojo Dimitrijević, Mersad Berber, Ismet Mujezinović, Roman Petrović, Ljubo Lah, Safet Zec, Afan Ramić, Jusuf Hadžifejzović..
Želimo da pomenemo i neke od naših bivših učenika koji su po završetku škole ostvarili zavidan profesionalni uspjeh van okvira likovne umjetnosti,kao što su: Nedžad Ibrišimović istaknuti književnik , Jadranka Stojaković poznata kantautorica, Damir Nikšić istaknuti konceptualni umjetnik, Željka Katavić Pilj koja je jedan od najboljih vokala sarajevske škole zabavne muzike i mnoga druga….

Zanimanja / odsjeci u Srednjoj školi primijenjenih umjetnosti

Iz do sada navedenog, vidljivo je da je Škola je od 1892. godine, kada je osnovana prošla specifičan razvojni put i izrasla u modernu školu koja se bavi osposobljavanjem i odgojem kadrova za kreativne poslove u sferi savremene proizvodnje i istovremeno predstavlja osnovu za izbor studenata ne samo za akademije likovnih i primijenjenih umjetnosti, već i za sve druge visokoškolske ustanove.
Nastava se izvodi na nivou odjeljenja, kada je riječ o općeobrazovnim ili stručno teoretskim nastavnim predmetima, dok kada je riječ o užestručnim nastavnim predmetima, nastava se realizuje po grupama od 4 do 12 učenika.
Jedna od specifičnosti naše škole je ta da se jedan dio nastave realizuje putem posjete izložbama, kako u gradskim galerijama, tako i kada se za to ukaze prilika, van grada pa i države, sa ciljem suočavanja učenika sa različitim viđenjima, mogućnostima i kreativnim promišljanjima raznih autora.

Odsjek: likovni tehničar za primijenjeno slikarstvo

U sklopu uže stručne nastave učenici se na odsjeku za primijenjeno slikarstvo upoznaju s različitim slikarskim materijalima i tehnikama, s ciljem razvijanja kreativnih sposobnosti i osposobljavanja za samostalan rad. Produbljuju teoretska znanja o boji kao optičkom fenomenu i istražuju njene izražajne mogućnosti. Tematski sadržaj koji se obrađuje obuhvata različite slikarske žanrove, a učenici se upoznaju sa specifičnostima i izražajnim mogućnostima raznovrsnih slikarskih tehnika kao što su: gvaš, akvarel, ulje, tempera, vitraž i pastel.

Odsjek: likovni tehničar za primijenjeno vajarstvo

Učenici na ovom odsjeku se osposobljavaju za kreiranje vlastitih skulptorskih radova, kao i za njihovu izvedbu u glini, plastelinu, terakot, drvetu i kamenu. Pored rada na skulpturama učenici se educiraju u oblasti industrijskog dizajna, što podrazumijeva kreiranje predmeta za svakodnevnu upotrebu.

Odsjek : likovni tehničar za tekstilni dizajn

Modni dizajn je umjetnost primjene dizajna i estetike u segmentima visoke i ulične mode, modnih dodataka, pozorišnih kostima itd. Ovaj odsjek pruža kvalitetna znanja iz oblasti suvremenog tekstila i modnog dizajna. Odjevni dizajn, kostimografija, dizajn industrijskog tekstila, dizajn dezena samo su neke od oblasti kojima se učenici bave tjekom školovanja, te kroz teoretske i praktične zadatke razvijaju kreativne sposobnosti i vještine.

Odsjek : likovni tehničar za reklamnu grafiku

Savremeno društvo je nemoguće zamisliti bez vizuelne komunikacije, koja zapravo predstavlja prenošenje informacija pomoću vizuelnih znakova, simbola, crteža, ilustustracija, teksta kao i putem filmske i televizijske tehnike. Odsjek reklamne grafike upravo pruža učenicima mogućnost da ovladaju svim potrebnim umjećima i vještinama vizuelne komunikacije. Ovaj odsjek osposobljava učenike za kreativan rad koji se odnosi na nekoliko oblasti: plakat, znak-logo, oglas, katalog, ambalaža, etikete, memorandum, vizi karte, letci, brošure, kalendari iostala grafička galanterija.

Odsjek : likovni tehničar za likovno grafičku opremu i ilustraciju knjige

Odsjek Likovno-grafička opema i ilustracija knjige, podrazumijeva osposobljavanje učenika za samostalni rad u oblasti savremenih printanih medija. Printani mediji danas, podrazumijevaju širok dijapazon djelatnosti, kao što su: grafičko osmišljavanje i dizajniranje pozivnica, prospekata, naslovnih stranica, omota, do kompleksinijih zadataka poput: grafičkog preloma i dizajniranja knjiga, udžbenika, časopisa, kataloga, novina itd. Obzirom da savremeni printani mediji u svojoj konačnici podrazumijevaju printanu verziju, tokom školovanja učenici bivaju osposobljeni za kompletan kreativan proces od skiciranja do printane verzije.

Odsjek : likovni tehničar za oblikovanje u metalu

Obrazuje stručnjake primijenjenog vajarstva, specijalno osposobljene za rad u bakru i drugim metalima. Pored znanja iz plastičnog oblikovanja, crtanja, slikanja i drugog, oni se moraju usavršiti u tehnikama iskucavanja. Kroz obrazovni proces učenici se osposobljavaju za kreativan rad u oblasti skulpture, za izradu fino oblikovanih upotrebnih predmeta, dekoracija i dekorativnih elemenata u poslovnim prostorima, u enterijerima reprezentativnih objekata itd. Svi učenici na ovom Odsjeku ovladavaju i tehnikama umjetničkih zanata.

Upis u školu

Za upis u prvi razred naše škole obavezno je polaganje prijemnog ispita, koji se sastoji iz:
– Praktičnog rada iz crtanja (crtanje glave po gipsanom modelu)
– Praktičnog rada iz slikanja (slikanje mrtve prirode temperama i akvarel bojama)
– Praktičnog rada iz plastičnog oblikovanja (modeliranja po gipsanom modelu)
Prijemni ispit polaže se u vremenu od 10. do 30. juna (tačan datum utvrđuje Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo). Ispit se polaže uzastopno 3 dana po 4 časa, pod kontrolom članova ispitne komisije.

Šta po završetku Srednje škole primijenjenih umjetnosti Sarajevo?

Važno je istaći da po završetku naše škole, učenici imaju mogućnost upisa na bilo kojoj visokoškolskoj ustanovi , mada najveći broj naših učenika po završetku školovanja, nastavlja školovanje na Akademiji likovnih umjetnosti .
I možda još par napomena o našoj školi:
– Obzirom na specifičnosti nastavnog plana i programa, u našoj školi je relativno mali broj učenika, zbog čega se poznaju, druže i međusobno pomažu svi učenici
– Izuzetno smo ponosni na činjenicu da u našoj školi vlada prijateljska atmosfera
– Na časovima užestručne nastave vrlo često je kreativni rad popraćen muzikom i to najčešće prema vlastitom izboru
– Ako dođete u našu školu, imat ćete priliku da iskažete ne samo talenat iz oblasti likovne umjetnosti, već angažmanom u različitim sekcijama, vi ćete imati mogućnost da pokažete i druge talente : pjevanje, ples, balet, fotografija, film..i još mnogo toga
– Ukoliko volite biti angažirani u realizaciji raznovrsnih projekata, od onih koji imaju predznak edukativnog karaktera pa do onih koji su izrazito humanitarni, to možete ostvariti tako što ćete postati aktivnim članom Vijeća učenika naše škole ili članstvom u brojnim sekcijama.