Profesori i učenici Srednje škole primijenjenih umjetnosti su se prilagodili uslovima koji su nastali u vrijeme pandemije i u prilici smo da pogledamo mali dio radova koji su nastali u periodu od marta, pa do kraja novembra na online časovima. Svi profesori stručne nastave odabrali su po pet radova za koje su smatrali da će najbolje predstaviti njihov predmet i našu školu. Hvala svim profesorima na saradnji prilikom organizacije na ovoj online izložbi, a učenicima na vrijednom radu. Nadamo se da ćemo iduću godinu provesti u klasama sa našim učenicima.