Pandemija COVID-19  obilježila je 2020. godinu i uvela nove standarde svakodnevnog života. Jedan od sistema na koji je direktno utjecala je i način obrazovanja. Školske klupe se sele ispred monitora u kućnom okruženju, a time se stvaraju i novi potencijalni problemi za koje javnost još uvijek nije postala svjesna. Orijentisanjem na mali krug ljudi i okruženje, dolazi do porasta nasilja nad ženama i mladima.
Direktorica naše škole mr. Elma Alić – Šobot uzela je učešće na konferenciji Fondacije CURE u okviru projekta “Rodno zasnovano nasilje: nasilje u vezama mladih-Pogled iz drugog ugla”, organiziralo je konferenciju pod nazivom “Izazovi online obrazovanja u vrijeme COVIDA-19”. Razgovarali smo o izazovima online obrazovanja, kao i porastu nasilja nad ženama i mladima.