Danas je u Historijskom muzeju BiH održana radionica “Intepretacija umjetničkog dizajna spomenika Drugog svjetskog rata” sa fokusom na mlade ljude. Posjetili su je učenici JU srednje škole Primijenjenih umjetnosti i Druge gimnazije Sarajevo, kao i fakulteta Historije umjetnosti i Arhitekture.
Cilj radionice je predstaviti mladim značaj spomenika i memorijalnih mijesta kao vrijedan dio kulturno historijske baštine i umjetničkog dizajna spomenika Drugog svjetskog rata putem savremene interpretacije.
Posjetili smo depo Historijskog muzeja u kojem smo imali priliku da vidimo najznačajnija djela umjetnika sa prostora bivše Jugoslavije.
Radionica je u okviru projekta “Tragovima Maršala” koju u Bosni i Hercegovini implementira Fondacija Sprofondo-Thalia iz Sarajeva. Projekat finansira Europska unija, a sprovodi Vijeće za regionalnu saradnju (RCC).