Na 9. sjednici Nastavničkog vijeća koja je održana 08.06.2020. godine utvrđen je sljedeći način ocjenjivanja u smislu eliminatornosti i kriteriji vrednovanja rezultata online prijemnog  ispita za školsku 2020/2021. godinu u JU Srednja školi primijenjenih umjetnosti Sarajevo i to na sljedeći način:

Vrednovanje rezultata postignutih na prijemnom ispitu realizirat će se na sljedeći način:

  • Dostavljena tri rada moraju biti ocijenjena pozitivnom ocjenom;
  • Ukoliko jedan od dostavljenih  triju radova bude ocijenjen negativnom ocjenom, smatrat će se da kandidat nije položio prijemni ispit;
  • Ukoliko se dogodi da neko od kandidata ne dostavi traženi broj radova ( tri rada ), Komisija će na osnovu kvalitete dostavljenog rada donijeti konačnu odluku.