BHcrafts je nevladina organizacija koja posluje po principu socijalnog poduzetništva, i već 25 godina radi s više od 180 žena, iz cijele BiH. Koristeći tradicionalne tehnike ručnog rada, ove žene osiguravaju vidljivost bh. tradicije i kulture, istovremeno ostvarujući finansijsku korist za sebe i svoju obitelj. BHcrafts osigurava radni angažman žena u dobi od 30 do 60 godina, većinom iz ruralnih područja, sa malim, ili nikakvim šansama za zaposlenje.
Kroz naše dugogodišnje iskustvo smo primijetili/e smo da su mladi zainteresirani za ručni rad, kada dođu u kontakt sa istim i kada im je ponuđena prilika da se okušaju u izradi predmeta korištenjem ovih tehnika. Želimo pridonijeti popularizaciji ručnog rada, konkretnije tradicionalne tehnike veza, koji spada u nematerijalnu kulturnu baštinu BiH, ali i u tekstilnu umjetnost.
Cilj ovog projekta je da se mladima da prilika da se upoznaju sa ručnim radom, istrže svoju kreativnost i da se upoznaju sa bh tradicijom.
Budući da u Srednjoj školi primijenjenih umjetnosti učenici/e već dotiču temu ručnog rada u sklopu nastave, ideja je naprednije ih obučiti u korištenju tradicionalne tehnike veza, koju dalje mogu koristiti kao umjetničku izražajnu formu za kreiranje djela. Vez je moguće koristiti također i kao aplikaciju na odjevne predmete, što doprinosti reciklaži odjeće u smislu „upcyclinga“, ponovnog korištenja odjevnog predmeta, daje mu se novi izgled i atribut.
Jučer je održana radionica filcanja na kojoj su učestvovali učenici/e prvog razreda sa profesoricom Bojanom Mikulić, sa odsjeka tekstilnog dizajna.