Zbog novonastale situacije uzrokovanom virusom COVID-19, te strogim mjerama koje preporučuju nadležni organi a koje moramo poštovati za dobro svih nas, JU SREDNJA ŠKOLA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI SARAJEVO zainteresiranim kandidatima, uz saglasnost Ministarsva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, objavljuje online prijemni ispit za upis učenika u prvi razred Srednje škole primijenjenih umjetnosti Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini,

Svi učenici koji koji konkurišu za online upis u prvi razred  Srednje škole primijenjenih umjetnosti Sarajevo za školsku 2020/2021. godinu  dužni su polagati prijemni ispit definisan na sljedeći način:

Na e-mail srednje škole (sspu@artschoolsa.edu.ba) u elektronskom obliku potrebno je dostavlja material za polaganje prijemnog ispita koji se sastoji od:

– 3 crteža olovkom po slobodnom izboru ( Fotografije crteža trebaju biti oštre i jasne)

– Motvacijskog pisma u kojem kandidati trebaju u kratkim crtama obrazložiti razloge i motive za prijem u Srednju školu primijenjenih umjetnosti i definisati za koji se odsjek opredjeljuju.

Prijemni ispit boduje stručna komisija koju imenuje Nastavničko vijeće škole za sve vrste zanimanja pojedinačno. Prijemni ispit je eliminatoran.

Online prijemni ispit za Srednju školu primijenjenih umjetnosti Sarajevo se odvija prema Kalendaru aktivnosti vezanim za upis učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo, koje je utvrdilo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo na sljedeći način:

  1. Prvi konkursni rok za upis učenika u prvi razred srednje škole je u od 15.06. do 22.06. 2020. godine.
  2. Objavljivanje rezultata prvog konkursnog roka je u period od 22.06. do 23.06.2020. godine.
  3. Drugi konkursni rok za upis učenika u prvi razred srednje škole je od 25.06. do 29.06. 2020. Godine
  4. Objavljivanje rezultata upisa u prvi razred srednje škole nakon drugog konkursnog roka je u period od 29.06.2020. godine.

Za dodatne informacije vezane za online prijemni ispit kontaktirajte nas na:
e-mail: sspu@artschoolsa.edu.ba  ili tel: 033 226 963

Direktorica
Mr. Elma Alić – Šobot