Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO NE, je u ovoj školskoj godini na različite načine doprinijelo kvaliteti nastavnog rada i izgradnji pozitivnog okruženja za naše učenike. Uslijed novonastale situacije uslijed pandemije, nisu svi planirani projekti realizirani, ali su uposlenici i volonteri Udruženja NARKO NE, prilagodili način svog djelovanja, te su za naša dva učenika obezbijedili laptope i paket osnovnih životnih namirnica i sredstava za dezinfekciju.


Uslijed svega navedenog, danas je u prostorijama naše škole, uručena Zahvalnica Melvisi Miskić, uposlenici Udruženja NARKO NE, uz iskazanu obostranu nadu da ćemo našu saradnju nastaviti u narednom periodu.
Pedagog-psiholog škole Maida Bavčić i ja smo pokrenule ovu izuzetno vaznu saradnju naše škole i Udruženja Narko Ne.
Radi se o mladim, pozitivnim, interesantnim osobama. Svi pokušavamo naše živote vratiti u ravnotežu,a uz pravu podršku dobru ljudi to ide puno brze!