U periodu od 10. 12. 2019. godine, do 20. 12. 2019. godine, članovi sekcije CIVITAS pokrenuli su aktivnost „Jedan slatkiš – jedno dijete“. Cilj aktivnosti je bio da se, kroz prikupljanje paketića za djecu koja se nalaze u Imigracionom centru Ušivak u Hadžićima, obilježe značajni datumi u mjesecu decembru: Dan ljudskih prava, Međunarodni dan migranata i Dan dječije radosti. Aktivnosti su se odazvali učenici, roditelji i uposlenici iz JU Srednje škole primijenjenih umjetnosti u Sarajevu. U saradnji sa Ernadom Avdibegović i drugih uposlenika iz IOM-a, paketići su predati 31.12.2019. godine.
Ovom prilikom želimo svojim aktivizmom poručiti da smo umjetnost ovom prilikom usmjerili na umijeće volonterskog i humanitarnog aktivizma. Želimo da svako dijete dobije pažnju i život dostojan čovjeka.