Učenici Ib odjeljenja sa razrednicom Ćehajić Lejlom, posjetili su Umjetničku galeriju BiH i izložbe – “Portreti grada” Irfana Hoze i “Italija (Ne)vidljive priče”.