Danas su naši učenici IVa i IIIa odjeljenja, sa odsjeka Reklamne grafike i Likovno grafičke opreme i ilustracije knjige, posjetili izvanrednu izložbu plakata tema – TOLERANCIJA, na Akademiji likovnih umjetnosti.
Prisustvovali su predavanjima vrsnih dizajnera raznih oblasti: Amile Hrustić, Slavimira Stojanovića i Omera Halilhodžića…., i sve ovo u okviru manifestacije POP-UP dizajn festivala i vizuelnih komunikacija u organizaciji studenata, asistenata i profesora Akademije likovnih umjetnosti. Odlično, edukativno i inspirativno!