Dugogodišnja saradnja naše škole sa Fondacijom Cure, nastavlja se i ove godine putem kontinuiranog rada sa učenicima. Naše drage Denija i Medina družile su se sa učenicima trećeg i četvrtog razreda, tri školska časa obrađujući teme:

1. Rodne kutije, stereotipi i predrasude;
2. Šta je nasilje, vrste nasilja i kako reagovati?
3. Kvalitetne i štetne veze.

Sigurni smo da naši učenici raspolažu sa obiljem informacija i da su u stanju prepoznati nasilje i adekvatno reagovati, nakon realiziranih radionica.