Pripremna nastava:

25.06.2018. 9-12h

26.06.2018. 9-12h

Prijemni ispit:

27.06.2018. 9-12h

28.06.2018. 9-12h

29.06.2018. 9-12h