Rang lista likovni tehnicar za obradu metala

Rang lista likovni tehnicar za opremu knjige

Rang lista likovni tehnicar za primijenjeno slikarstvo

Rang lista likovni tehnicar za primijenjeno vajarstvo

Rang lista likovni tehnicar za reklamnu grafiku

Rang lista likovni tehnicar za tekstilni dizajn