Izlet za školsku godinu 2016/17 realiziran je 30.9.2016. godine. Učenici su u pratnji direktora škole i razrednih starješina posjetili Mostar.