Broj: 07-75/16
Sarajevo, 18.07.2016. godine

Na 76.-tom sastanku Školskog odbora Srednje škole primijenjenih umjetnosti Sarajevo, održanom 18.07.2016. godine, donesena je :

KONAČNA RANG LISTA PRIMLJENIH KANDIDATA PO ODSJECIMA KOJI SU POLOŽILI PRIJEMNI ISPIT ZA UPIS U PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI  JUNSKO-JULSKI ROK, ZA  ŠKOLSKU 2016/2017. GODINU

1. LIKOVNI TEHNIČAR ZA PRIMIJENJENO  SLIKARSTVO

1. ČAVČIĆ HANNA                                    86,57
2. NALBANTIĆ ENA                                    83,71
3. SCHELLINGERHOUT
EMILY-KRISTL                                       81,29
4. ZAMETICA ZERINA                                75,84
5. HOT TEUTA                                           75,13

2. LIKOVNI TEHNIČAR ZA PRIMIJENJENO VAJARSTVO

1. MARKOVIĆ JASMINA                            79,49
2. DOMIĆ ALDA                                      79,06
3. FORIĆ ANEL                                       73,63
4. HODA NADJA                                     58,85
3. LIKOVNI TEHNIČAR TEKSTILNOG DIZAJNA

1. JOCOVIĆ DANIJELA                             86,21
2. IBRIŠEVIĆ IMAN                                 82,99
3. SENDIĆ SABINA                                  82,96
4. ZHUBI EMA                                         75,10
5. HADŽIJALIĆ UMA                                65,25
6. MIRVIĆ FARAH                                    64,14
7. XANI DŽENETA                                    60,53
8. HASIĆ ENIS                                        56,80

4. LIKOVNI TEHNIČAR ZA REKLAMNU GRAFIKU

1. REČ MARTINA                                     92,45
2. JURČIĆ ENA                                       88,85
3. KRUNIĆ KRISTINA                              83,00
4. RIĐEVIĆ ALEM                                    81,75
5. FAKO DINO                                         71,76
6. OSTOJIĆ ŽARKO                                 70,21
7. TUPAJIĆ DANIJEL                                56,81

5. LIKOVNI TEHNIČAR ZA LIKOVNO-GRAFIČKU OPREMU I ILUSTRACIJU KNJIGE

1. ČISTOPOLJSKI SANDA                         81,67
2. SADIKOVIĆ LAJLA                               79,77
3. KRASNIĆ EMINA                                  79,03
4. RAMOVIĆ AMNA                                  75,52
5. MIJATOVIĆ MARTINA                           68,64
6. HATIĆ SELMA                                      65,48

6. LIKOVNI TEHNIČAR ZA OBLIKOVANJE U  METALU

1. AKŠAMOVIĆ ELMA                                90,50
2. DELIHASANOVIĆ DŽENISA                    71,79
3. OBHOĐAŠ ADELISA                              69,33
4. KUDUMOVIĆ NAIDA                              64,37

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA
Sretko Žmukić