Srednja škola primijenjenih umjetnosti u Sarajevu organizirala je izložbu fotografija učenika povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine.
Nagrađene najbolje fotografije su: PRVA nagrada SAŠA CRKVENJAŠ, dvije DRUGE nagrade MEDINA VITEŠKIĆ i IMAN DŽOMIĆ, dvije TREĆE nagrade ANA MILIJEVIĆ i DŽAVID BERBEROVIĆ.