Broj: 07-454/15
Sarajevo, 09.07.2015. godine

Na osnovu člana 2. stav 6. Odluke sa kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo od 23.6.2015. godine i člana 117. Pravila Srednje škole primijenjenih umjetnosti Sarajevo, Školski odbor, utvrđuje

KONAČNU RANG LISTU KANDIDATA ZA UPIS U PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI ZA ŠKOLSKU 2015/2016 GODINU

1. LIKOVNI TEHNIČAR ZA PRIMIJENJENO  SLIKARSTVO

1. MEMIĆ BINASA                          87,51
2. KADIĆ LARISA                          87,41
3. BIJEDIĆ AMINA                         87,03
4. JALOVČIĆ IZABELA                   84,12
5. HAMAMDŽIĆ NADIJA                 81,89
6. BEHMEN HARUN                        77,17
7. KALABA ENA                             72,67
8. DAUTOVIĆ ADNA                      69,61

2. LIKOVNI TEHNIČAR ZA PRIMIJENJENO VAJARSTVO

1. VATREŠ BERINA                              82,77
2. KULOVAC DALILA                            78,92
3. KARČIĆ AMINA                               74,39
4. KOVAČ ELDAR                                69,69
5. ZAHIROVIĆ DENIS                          69,65
6. ĐIKOLI SKENDER                            68,19

3. LIKOVNI TEHNIČAR TEKSTILNOG DIZAJNA

1. KRIJEŠTARAC IRMA                   90,38
2. SMAJIĆ AZRA                            84,91
3. TAMBUR KRISTINA                     82,28
4. FERAGET SARA                          73,08
5. MEHINOVIĆ DENIZ                     71,25
6. HOTI DŽENANA                          70,37
7. VRAŽALICA LEJLA                      69,17
8. INAJETOVIĆ AZRA                     64,28
9. MARUŠIĆ LORENA                     63,20
10. + PONOVAC
11. + PONOVAC

4. LIKOVNI TEHNIČAR ZA REKLAMNU GRAFIKU

1. SOKOL MERISA                           90,95
2. HODŽIĆ MAJA                             81,57
3. SMAJOVIĆ HANA                         80,90
4. ZEĆIROVIĆ EMINA                      80,76
5. VELAGIĆ MUSTAFA                      78,35
6. DŽINDO AMINA                           75,93
7. HALILOVIĆ HAMZA                      75,90
8. VUKOVIĆ ROBERT                       64,88
9. CRNOVRŠANIN KENAN                 60,98
10. DOLOVČIĆ VEDAD                     59,74

5. LIKOVNI TEHNIČAR ZA LIKOVNO-GRAFIČKU OPREMU I ILUSTRACIJU KNJIGE

1. JELEŠKOVIĆ EMINA                  92,10
2. SABLJA RIJAD                          84,58
3. ARSLANAGIĆ DENIS                 84,49
4. KULIĆ ILMA                              72,19
5. FEJZIĆ LAMIJA                          72,08
6. SEFEROVIĆ OMAR                     71,34
7. BABAJIĆ DEMIR                        70,72
8. SMAJIĆ NAIDA                          56,87
9. ANTUNOVIĆ KRISTIJAN              50,82

6. LIKOVNI TEHNIČAR ZA OBLIKOVANJE U  METALU

1. DURSUM LEA                           82,10
2. SOKOLOVIĆ IRA                      66,82
3. SEJDIJA AJLA                           63,46
4. SOKOLOVIĆ INA                       61,69
5. PRIKASKI ANELA                      53,39
6. + PONOVAC

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA
Sretko Žmukić