Predaja i prijem dokumenata  22.06. – 02.07. 2015.godine

Pripremna nastava  24.06.- 01.07. od 9 sati

Prijemni ispit (crtanje,slikanje i modelovanje)
-petak 03. juli od 9 sati
-ponedeljak 06. juli od 9 sati
-utorak 07. juli od 9 sati

Rezultati 07. 07. iza 14 sati