3

Na Međunarodnom umjetničkom takmičenju ” Bitola 2015 ” među učesnicima iz više od 30 zemalja učenici Srednje škole primijenjenih umjetnosti dobili su brojne nagrade. Pojedinačne nagrade pripale su učenicima Ensaru Hadžiću kao gostu “Bitole 2015”, “Zlatne palete” dobili su Hana Bosnić i Mirza Ramić te diplome Edin Džankić i Ana Matić.