Izlet za školsku godinu 2014/15 realiziran je 26.9.2014. godine. Učenici su u pratnji direktora škole i razrednih starješina posjetili Mostar.