Dana 25.08.2014. godine termin za popravni ispit iz

  • historije umjetnosti  u 10 sati,
  • engleskog jezika  u 10:30 sati,
  • filozofije sa estetikom u 11 sati,
  • crtanja u 11:30 sati.

Dana 26.08.2014. godine

  • termin za pismeni ispit (maturski ispit) u 10 sati
  • termin za stručni dio ispita (maturski ispit) u 12 sati

Od 19.-22.08.2014.godine u 10 sati bit će organizovana Instruktivna nastava za učenike koji su upućeni na popravni ispit iz predmeta: historije umjetnosti, engleskog jezika, filozofije sa estetikom i crtanja.
Konsultacije za maturu, učenici Čizmić Ena  i Šahman Ali-Hasan.

Prijave za polaganje dostaviti u Sekretarijat škole do 25.08. 2014.god. do 09 sati.

Upis učenika u školsku 2014/15 godinu vršit će se u terminu od 25. 08.do 01.09. 2014. godine , od 9-13 sati u Sekretarijatu škole.

D I R E K T O R

Mensur Porović