KONKURS ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED NA UMJETNIČKA ZANIMANJA

1. LIKOVNI TEHNIČAR ZA PRIMIJENJENO SLIKARSTVO
2. LIKOVNI TEHNIČAR ZA PRIMIJENJENO VAJARSTVO
3. LIKOVNI TEHNIČAR TEKSTILNOG DIZAJNA
4. LIKOVNI TEHNIČAR ZA REKLAMNU GRAFIKU
5. LIKOVNI TEHNIČAR ZA LIKOVNO-GRAFIČKU OPREMU I ILUSTRACIJU KNJIGE
6. LIKOVNI TEHNIČAR ZA OBLIKOVANJE U METALU

Škola prima učenike sa izraženom sklonošću za likovno izražavanje.
Prijemni ispit se polaže iz predmeta: crtanje, slikanje i modelovanje.

Prijave se podnose u Sekretarijat škole od 19. juna do 30. juna 2014. godine od 8,00 do 13,00 sati.
Za prijavu na konkurs za upis u prvi razred Srednje škole primijenjenih umjetnosti Sarajevo kandidat je dužan predati slijedeća originalna dokumenta:

-zahtjev za upis;
-svjedodžbu o završenom IX razredu osnovne škole;
-uvjerenje o završenom VI, VII, i VIII razredu osnovne škole;
-uvjerenje o rezultatima postignutim na eksternoj maturi;
-izvod iz matične knjige rođenih i
-druga dokumenta relevanta za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

Prijemni ispit se polaže dana, 01, 02,i 03. jula 2014. godine od 9,00 do 12,00 sati.
Prijemni ispit je eliminatoran.
Kandidati su dužni sa sobom, na prijemni ispit ponijeti: boje tempera-akvarel, olovku, gumicu, kist- zdjelicu za vodu, selotejp i ostali potreban pribor.
________________________________________________________________

Škola će organizirati PRIPREMNU NASTAVU iz predmeta crtanje, slikanje i modelovanje u periodu od 23. do 27. juna 2014. godine od 9,00 do 12,00 sati u prostorijama škole. Pripremna nastava je besplatna. Na pripremnu nastavu kandidati treba da ponesu papir- pola hamera, olovku, gumicu, boje tempera-akvarel , kist- zdjelicu za vodu, selotejp i ostali potreban pribor.