1.LIKOVNI TEHNIČAR ZA PRIMIJENJENO SLIKARSTVO
2.LIKOVNI TEHNIČAR ZA PRIMIJENJENO VAJARSTVO
3.LIKOVNI TEHNIČAR TEKSTILNOG DIZAJNA
4.LIKOVNI TEHNIČAR ZA REKLAMNU GRAFIKU
5.LIKOVNI TEHNIČAR ZA LIKOVNO-GRAFIČKU OPREMU I ILUSTRACIJU KNJIGE
6.LIKOVNI TEHNIČAR ZA OBLIKOVANJE U METALU

Škola prima učenike sa izraženom sklonošću za likovno izražavanje.
Prijemni ispit se polaže iz predmeta: crtanje, slikanje i modelovanje.

Prijave se podnose u Sekretarijat škole od 18. juna do 01. jula 2013. godine od 8,00 do 13,00 sati.
Za prijavu na konkurs za upis u prvi razred Srednje škole primijenjenih umjetnosti Sarajevo  kandidat je dužan predati slijedeća orginalna dokumenta:
-zahtjev za upis;
-svjedodžbu o završenom IX razredu osnovne škole;
-uvjerenje o završenom VI, VII, i  VIII  razredu osnovne škole;
-uvjerenje o rezultatima postignutim na eksternoj maturi;
-izvod iz matične knjige rođenih  i
-druga dokumenta relevanta za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

Prijemni ispit  se polaže dana, 02., 03. i  04. jula 2013. godine  od 9,00  do 12,00 sati.
Prijemni ispit je eliminatoran.
Kandidati su dužni sa sobom, na prijemni ispit  ponijeti: boje tempera-akvarel, olovku, gumicu, kist- zdjelicu za vodu, selotejp i ostali potreban pribor.

Škola će organizirati PRIPREMNU NASTAVU iz predmeta crtanje, slikanje i modelovanje u periodu od 24. do 28. juna 2013. godine od 9,00 do 12,00 sati u prostorijama škole. Pripremna nastava je besplatna. Na pripremnu nastavu kandidati treba da ponesu papir, olovku, gumicu, boje tempera-akvarel ,  kist- zdjelicu za vodu, selotejp i ostali potreban pribor.

DIREKTOR:
Mensur Porović

Download