Nastavnici

 

 
almedna fehratovic-1 Almedina Fehratović
-------------------------------------------
Informatika / Reklama grafika / Likovno-grafička
oprema i ilistracija knjige / Plastična anatomija čovjeka

Alma Gavrić
-------------------------------------------
Crtanje

Amila Ibrahimagić
-------------------------------------------
Engleski jezik

Amra Patković
-------------------------------------------
Historija umjetnosti / Kultura religija


Eldina Robović- Suljević
-------------------------------------------
Njemački jezik

Bojana Mikulić
-------------------------------------------
Tekstilni dizajn

boris c Boris Čistopoljski
-------------------------------------------
Tehnologija i tehnike grafike 

Danilo Kreso
-------------------------------------------
Plastično oblikovanje

Drita Čaušević-Sarvan
-------------------------------------------
Crtanje

Matasin Maja Maja Matašin
-------------------------------------------
Tehnologija i tehnike obrade metala

Elmina Suljević

-------------------------------------------
Likovno-grafička oprema i ilustracija knjige / Pismo


 berina alihodzic Berina Alihodžić
-------------------------------------------
Historija BiH

Hamzalija Muhić
-------------------------------------------
Slikanje

lejla busatlic Lejla Bušatlić
-------------------------------------------
Slikanje

Mensud Kečo
-------------------------------------------
Crtanje

Merima Pecar
-------------------------------------------
Matematika

Amel Korman
-------------------------------------------
Geografija BiH

milijana l Milijana Lagumdžija
-------------------------------------------
Reklamna grafika / Pismo

sanjin lugic Sanjin Lugić
-------------------------------------------
Pismo sa ornamentikom / Grafika / Teorija likovne forme / Pismo

Minka Pelja-Vasilić
-------------------------------------------
Osnove projektovanje

Mujesira Lukač - Kala
-------------------------------------------
Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik i Književnost

irma tahmaz Irma Tahmaz Mehmedagić
-------------------------------------------
Tekstilni dizajn

emina cosibegovic Emina Ćosibegović
-------------------------------------------
Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik i Književnost

Senad Hota

-------------------------------------------
Obrazovanje za demokratiju i ljudska prava

mporovic Mensur Porović
-------------------------------------------
Crtanje

Stjepo Gavrić
-------------------------------------------
Plastično oblikovanje

samedin b Samedin Bajrović
-------------------------------------------
Sport

lejla-cehajic-1 Lejla Ćehajić
-------------------------------------------
Kiparstvo
lejla t-2019 Lejla Tahirović
-------------------------------------------
Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik i Književnost
djuldina k 2019 Đuldina Kurtović
-------------------------------------------
Filozofija s estetikom / Kultura religija
nedim dj 2019 Nedim Đikić
-------------------------------------------
Stručni saradnik za gips