I-A

Ia-2016 

Odjeljenje I-A - RAZREDNIK: MILIJANA LAGUMDŽIJA

FAKO DINO
JURČIĆ ENA
KRUNIĆ KRISTINA
OSTOJIĆ ŽARKO
REČ MARTINA
RIĐEVIĆ ALEM
TUPAJIĆ DANIJEL
ČISTOPOLJSKI SANDA
HATIĆ SELMA
KRASNIĆ EMINA
RAMOVIĆ AMNA
SADIKOVIĆ LAJLA
AKŠAMOVIĆ ELMA
DELIHASANOVIĆ DŽENISA
IVAZOVIĆ ZEHRIJA
KUDUMOVIĆ NAIDA
OBHOĐAŠ ADELISA
PAČO NERMA