Javne nabavke

Plan javnih nabavki za 2017. godinu.

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke br. 02-277/17

Odluka o direktnom sporazumu - Hoše komerc

Odluka o direktnom sporazumu - Bosna Sunce osiguranje

 


 

Plan javnih nabavki za 2016. godinu.

Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Srednje škole primijenjenih umjetnosti Sarajevo za 2016. godinu


Odluka o direktnom sporazumu - V.B.Z. d.o.o.

Odluka o direktnom sporazumu - Svjetlostkomerc

Odluka o direktnom sporazumu - Svjetlost Sars

Odluka o direktnom sporazumu - S-System d.o.o.

Odluka o direktnom sporazumu - Sarajevo-Publishing d.d.

Odluka o direktnom sporazumu - Pismolik d.o.o.

Odluka o direktnom sporazumu - Pingi d.o.o.

Odluka o direktnom sporazumu - Metal-Centar d.o.o.

Odluka o direktnom sporazumu - Hukić Turs d.o.o.

Odluka o direktnom sporazumu - Hoše komerc

Odluka o direktnom sporazumu - Guber AD

Odluka o direktnom sporazumu - Bosna Sunce osiguranje

Odluka o direktnom sporazumu - Autoprevoznik Aličković

Odluka o direktnom sporazumu - Algoritam Stanek d.o.o.

Odluka o direktnom sporazumu - Penny Plus d.o.o.

Odluka o direktnom sporazumu - "Bau & Garten" Obi d.o.o.

Odluka o direktnom sporazumu - "Rama-Glas" d.o.o.

Odluka o direktnom sporazumu - Fahmetal d.o.o.

Odluka o direktnom sporazumu - PJ Umjetnička radionica Paleta

Odluka o direktnom sporazumu - Gradur Tgi d.o.o.

 

Ugovor o iznajmljivanju i korišćenju fiskulturne sale za školsku 2016./17. godinu

Ugovor o pružanju zdravstvenih usluga 2016. godina

Ugovor o godišnjoj nabavci i isporuci - Svjetlostkomerc d.d.

Ugovor o vršenju usluga - J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo

Ugovor o vršenju usluga - J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo

 


Plan javnih nabavki za 2015. godinu.


Ugovor o iznajmljivanju i korišćenju fiskulturne sale za školsku 2015./16. godinu

Ugovor o pružanju zdravstvenih usluga 2015. godina

Odluka o direktnom sporazumu - Bosna sunce osiguranje

Odluka o direktnom sporazumu - Metal centar

Odluka o direktnom sporazumu - Svjetlost

Odluka o direktnom sporazumu - Hoše komerc

 


Odluka o direktnom sporazumu - C – SERVIS

Odluka o direktnom sporazumu - GRADUR TGI

Odluka o direktnom sporazumu - HOŠE-KOMERC

Odluka o direktnom sporazumu - PINGI

Odluka o direktnom sporazumu - SILKWAY


Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji

Ponudbeni list za održavanje računara i računarske opreme i za zamjenske dijelove

Ugovor o iznajmljivanju i korišćenju fiskulturne sale za školsku 2014./15. godinu

Ugovor o godišnjoj nabavci i isporuci