Rodno uvjetovano nasilje

3

Na konferenciji " Rodno uvjetovano nasilje: Pogled iz drugog ugla - Nasilje u vezama mladih", održanoj 2.12.2019.godine, u organizaciji Fondacije CURE, na kojoj se razgovaralo o reformama obrazovnog sistema, udžbenicima, udžbeničkoj politici i medijskom izvještavanju, jedna od uvodničarki bila je i naša pedagoginja i psihologinja, Maida Bavčić.

  • 1
  • 2
  • 3