Kontakt

skolaSrednja škola primijenjenih umjetnosti
Gimnazijska 11
Kanton Sarajevo
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon/Fax: +387 (0)33 262 580; +387 (0)33 226 963
E-mail adresa: sspu@artschoolsa.edu.ba
Web stranica: www.artschoolsa.edu.ba